Poročilo iz 35. seje sveta pacientov UKC Ljubljana

V četrtek 17.05.2018 sem bil prisoten na 35. seji sveta pacientov, na katero sem bil sicer vabljen iz osebnih razlogov, vendar sem tam tedaj tudi zastopal naše društvo Zvezdni otroci in starše, kateri so se name obrnili z vprašanji za vodstvo UKC in vodstvo kardiokirurškega in kardio oddelka pediatrične klinike, v katerem poteka program otroške srčne kirurgije.

Na seji so med drugim bili prisotni generalni direktor UKC Aleš Šebeder, strokuvna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar, glavna medicinska sestra v UKC, vodja kardiologije na padiatriji dr Mirta Koželj, strokovni direktor kirurške klinike dr Matjaž Veselko in še nekateri predstavniki UKC ter predstavniki nekaterih društev, zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade-Zore, ter seveda člani sveta pacientov v UKC.

Pogovor je potekal predvsem o trenutnem stanju v programu otroške srčne kirurgije v UKV.

Generalni direktor UKC nam je povedal, da so, kot so poročali mediji, na oddelku otroške pediatrije v roku enega tedna dali odpoved trije kardiologi. Vsi trije odhajajo z prvim julijem. Pred odhodom so želeli izkoristiti letni dopust, ki jim je ostal a so njihove prošnje zaradi slabega stanja na oddelku zavrnili, tako da do izteka odpovednega roka normalno delajo. Direktor je zagotovil da junija v UKC prihaja 5 novih zdravnikov interventov iz sosednje Hrvaške, s katerimi bodo zapolnilit praznino, katera bo nastala z odhodom 3 kardiologov. Podpisali so tudi pogodbo z Češko bolnišnico in s 6 kirurgi, ki bodo operirali v Sloveniji ali na Češkem, pogodba bi naj bila boljša kot prejšnja. Zagotavljali bodo 24 urno dežurstvo. To je sicer le kratkoročna rešitev. Odločitev, kje bo operacija bodo sprejeli skupaj z slovenskimi zdravniki. V naslednjih dneh bodo opravili tudi že prvih 4-5 operacij otrok, ki so na čakalni listi. Trenutno na operacijo v naslednjih tednih čaka 7 otrok. Beseda je nanesla na ustanovitev nacionalnega inštituta za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Inštitut bi naj začel delovati s 1. julijem in bi naj sodeloval z UKC Ljubljana. Več podrobnosti bo znanih kmalu.

Dotaknili smo se tudi dokumenta, ki se je pojavil v medijih pred kratkim,  o ponovnih napotitvah otrok, ki jih je operiral do sedaj, k dr Mishalyu v Izrael. Zagotovljeno nam je bilo, da bodo otroke, ki bodo rabili ponovno operacijo, ponovno pošiljali k dr Mishalyu, v kolikor bodo tako željo izrazili starši. Vodstvu je bilo zastavljeno vprašanje: Kaj pa z  napotitvijo otrok, ki so jih operirali drugi kirurgi? Dobili smo odgovor, ta bo možnost ista, kot pri otrocih, ki jih je operiral dr Mishaly. Transport takih otrok, bo potekal kot do sedaj-v lastni režiji. V kolikor bo otrok potreboval spremstvo, ga bodo transportirali z zdravniškim letalom.

Novost, ki jo uvajajo, so individualni pogovori s starši, ki bi imeli kaka vprašanja.

O trenutnem stanju na oddelku je spregovorila vodja kardio oddelka pediatrije dr Mirta Koželj. Zagotovila je, da se je stanje sedaj normaliziralo in poteka v skladu vsakodnevnega reda. Vsak dan imajo 2x interne sestanka z lečečimi kardiologi in ostalim osebjem. Izdali so razpis za 4 pediatre, ki jih nujno potrebujejo. Čakalno listo otrok, ki potrebujejo operacijo vodi dr Koželjeva.  V čakanju na operacijo v tem letu je 18 otrok, od teh jih ima 8 že določene termine, za 3 otroke so starši prosili odlog operacije na čas počitnic.

Ob koncu pje ekaj besed spregovorila še zastopnica pacientovih pravic, katera je povedala, da se je večina pritož v zadnjem času nanašala na: slabo komunikacijo zdravnikov s starši otrok ter sklabo pojasnitev stanja bolezni pri teh otrocih, na nezaupanje zdravnikom ter največ na zavrnitve pošiljanja otrok na operacije v tujino, h kirurgom, ki so otroke že operirali.

 

Bil sem že na kar nekaj sestankih v UKC. Lahko povem, da sem ta sestanek zapuščal z nekim optimizmom, da se bo sedaj začelo stanje izboljševati. Vodstvo je predstavilo svoje načrte za prihodnost. UPAM, DA NE BODO PONOVNO “POJEDLI” SVOJIH BESED!

 

 

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA ZVEZDNI OTROCI:

Sašo Kavaš

 

“ZA OTROKE JE DOBRO LE NAJBOLJŠE!”-  dr David Mishaly

Scroll to Top